Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10216/62428
Author(s): Diana Vieira
Joaquim Luís Coimbra
Title: As transições vocacionais: o caso dos diplomados do ensino superior
Issue Date: 2004
URI: https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/62428
Source: Necesidades de formación e deseño curricular por competencias: actas do V congreso internacional de Galicia e Norte de Portugal de formación para o traballo
Document Type: Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional
Rights: openAccess
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:FPCEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84125.pdf4.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons